Pazarlama Departmanı

Hidrokontrol Pazarlama Departmanı, müşteri ihtiyaç ve isteklerini belirleyip, firmaya maksimum yarar sağlayacak hedef pazarları seçtikten sonra bu pazarlara  “uygun ürün, hizmet ve programlar” geliştirip, buna yönelik faaliyetleri yönetmektedir.
 
Aynı zamanda firmanın misyon ve vizyonuna paralel olarak her türlü tutundurma faaliyetlerini yürüterek, mevcut ve yeni müşterilere daha kolay ulaşmayı sağlamaktadır.
 
Müşterilere yapılan rutin ziyaretler ile müşteri ilişkilerini; müşteri talep ve şikayetlerini değerlendirerek Düzenleyici-Önleyici Faaliyetleri yürütmektedir.
 
Rakip firmaları takip edip, gerekli analizler yaptıktan sonra çıkan sonuçlara göre yeni stratejiler geliştirip yönetime sunmaktadır.
 
Personelin verimliliğini arttırmak amacıyla eğitim ihtiyaçlarını tespit etmekte ve gerekli hizmetiçi eğitimleri programlamaktadır.