İşe Alım

 

 

Hidrokontrol’de seçme ve yerleştirme sürecinin amacı; açık pozisyonlar için kurum kültürüne ve hedeflerine uygun, temel yetkinlikler ve pozisyona özel yetkinlikler bazında, en uygun adayı bulmak ve işe yerleştirmektir.
 
Başvuru Kanalları
Hidrokontrol’e iş başvuruları:
 www. hidrokontrol.com.tr 'de İş Başvuru Formu’nu doldurarak,
  1. Faksla,
  2. Postayla,
  3. Hidrokontrol Merkez binasına gelip "İş Başvuru Formu" doldurarak yapılmaktadır.
  4. Tüm bu kanallardan yapılan başvurular özgeçmiş veritabanına kaydedilir. Yıllık yapılan işgücü planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için bu veri tabanından araştırma yapılarak gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur.

Hidrokontrol’de İş Görüşmeleri
Adaylarla insan kaynakları uzmanları ve pozisyonun ilgili yöneticilerinin katıldığı görüşmeler yapılır. İşe alım sürecimizde; pozisyonun göre yetkinliklerinin yanı sıra tüm çalışanlarda aradığımız temel yetkinlikler olan; sürekli öğrenme, iletişim becerileri, problem çözme ve karar verme, ekip çalışması, başarı odaklılık, rehberlik, ticari sağduyu, müşteri odaklılık, yaratıcılık ve yenilikçilik, planlama ve organizasyon yetkinlikleri değerlendirilmektedir. Kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk sürecin tümünde dikkate aldığımız en önemli kriterdir.
 
Adaylara ilk görüşmelerinde "kişilik envanteri" uygulanır. Yetkinlikler bazında adayları değerlendiren envanter çıktıları, karar verme aşamasında önemli rol oynamaktadır.
 
Tüm bu görüşmeleri ve referans araştırmalarını olumlu olarak tamamlayan adaylara iş teklifi yapılır.