Eğitim ve Geliştirme

 
 
EĞİTİM GELİŞTİRME
 
Kuruluşumuz, hedef ve stratejileri doğrultusunda tüm çalışanlarımız için;
 
İş tanımlarının gerektirdiği hedeflere ulaşabilmesi, yetkinliklerini (bilgi, beceri ve davranışlarını) geliştirerek performansını arttırabilmesi ve kariyer gelişimini sağlayabilmesi amacıyla mesleki, kişisel ve yönetsel eğitimlerden oluşan eğitim planları oluşturur.
 
Çalışanın performansı ve iş tanımının gerekleri dikkate alınarak tespit edilen eğitim ihtiyaçları, İnsan Kaynakları tarafından oluşturulan “Eğitim Planı” kapsamında yıl içinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yıl içinde önceliklerin değişmesi ve yeni ihtiyaçların belirlenmesiyle tüm çalışanlarımız için plan dışı eğitimler de sağlanır. Eğitimlerimiz, çalışanların, kuruluşlarına hızlı ve kolay uyumunu sağlamak için “Oryantasyon Programı” ile başlar ve yetkinliklerini arttırıcı, geliştirici eğitici faaliyetlerle süreklilik arz eden bir öğrenme süreciyle devam eder.
Kuruluşumuzda, İç veya dış kaynaklardan alınan tüm eğitimlerin etkinliği ölçülerek, mevcut eğitim programlarımız iyileştirilir ve/veya yeni eğitim programları geliştirilir.
 
Gelişimini ve başarısını artan hedefler ile sürdüren kuruluşumuz, her düzeydeki çalışanına her fırsatta öğrenme olanakları sunarak, kaliteli insan kaynağını arttırırken, çalışanlarından da kendilerini, bilgi, beceri ve davranışlar açısından geliştirmelerini ve bu yetkinlikleri yaşam tarzı ve alışkanlığa dönüştürmeleri yolunda destekler.